PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja SPZZOZ w Lipsku w imieniu własnym, Pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Pacjentów pragnie złożyć serdeczne podziękowania Panu Staroście i Radzie Powiatu w Lipsku za sfinansowanie zakupu podnośnika transportowo-kąpielowego.
Przekazany sprzęt zdecydowanie poprawi standard świadczeń zdrowotnych w naszym Zakładzie oraz ułatwi pracę personelowi.
Okazana pomoc jest wyrazem troski i chęci pomocy placówkom, które świadczą usługi na rzecz osób wymagających intensywnej pielęgnacji i opieki.