Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.11.2021r. polecono w okresie od 15 listopada 2021 roku do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Stanu epidemii, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 44 łóżek w tym 4 łóżka intensywnej terapii dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS COV-2.

1. Od dnia 10.11.2021r wstrzymane są przyjęcia pacjentów do Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem Reumatologii i OIT w SPZZOZ w Lipsku od godz.11.00
2. Po okresie zaprzestania przyjęć, o którym mowa w punkcie 1 rozpoczynamy przyjęcia pacjentów od 15.11.2021r godz.12:00 u których potwierdzono zakażenie SARS COV-2.
3. Zarządza się przeprowadzenie odpowiednich działań przystosowujących w/w oddział do hospitalizacji pacjentów COVID-10