Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Termin składania ofert do dnia 17.11.2021r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert w dniu 17.11.2021r. o godz. 10.30