27 września 2021r w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku miało miejsce oficjalne oddanie zmodernizowanego Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
W uroczystości uczestniczyli: Posłanka na Sejm RP -Anna Kwiecień, Wicewojewoda Mazowiecki – Artur Standowicz, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Zbigniew Terek, Starosta lipski -Sławomir Śmiecuchwraz z przedstawicielami Rady Powiatu, Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko-Kazimierz Czerwonka, Dyrektor PSSE w Lipsku – Iwona Pastuszka, Komendant Powiatowy PSP – bryg. Tomasz Krzyczkowski, kierownicza kadra szpitala oraz pracownicy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

W trakcie swojego przemówienia Pani Dyrektor Szpitala Maria Chmielnicka podziękowała wszystkim,dzięki którym realizacja inwestycji mogła być sprawnie przeprowadzona, a przede wszystkim Pani poseł Annie Kwiecień i Staroście Powiatu lipskiego Sławomirowi Śmieciuchowi.
Pani Dyrektor skierowała również słowa podziękowania do kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego lek. Piotra Jóźwiaka-spec. ginekologii i położnictwa, który dołączył do zespołu. Kierownik oddziału zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby pacjentki były bardzo zadowolone z udzielanych świadczeń i oświadczył, że w oddziale będą hospitalizowane panie z powiatu lipskiego i powiatów ościennych.

Prace modernizacyjne w oddziale zostały sfinansowane ze środków własnych SPZZOZ w Lipsku. „To co niemożliwe stało się możliwe” powiedziała Pani Dyrektor. Pacjentki będą miały bardzo dobre warunki pobytu.Oddział oferuje wysoką jakość usług i komfortowe warunki. Nowoczesny sprzęt zakupiony przez Szpital znacznie rozszerzy wachlarz możliwości przy wyborze formy porodu. W obrębie Traktu Porodowego jest sala porodów rodzinnych. Mimo pandemii w szpitalu będą możliwe porody rodzinne. Każdej rodzącej może towarzyszyć wybrana, bliska osoba. Musi być zdrowa – bez objawów przeziębienia i poddać się testowi w kierunku SARS-CoV-2.

Oddział poświęcił kapelan szpitala ks. Kamil Borkowski.

Zaproszeni goście mieli możliwość osobiście zobaczyć wyremontowane pomieszczenia i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu oddziału.

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za udział w tak ważnym dla tutejszego Szpitala wydarzeniu.