W tutejszym Laboratorium Centralnym istnieje możliwość odpłatnego wykonania testu antygenowego w kierunku COVID-19.
Wyniki testu wydawane są w przeciągu 60 minut w wersji polsko lub angielskojęzycznej na życzenie pacjenta.
Koszt wersji polskiej wyniku to 110 zł angielskiej 130 zł.
Badania pobieramy 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 do 18:00