Od dnia 1 lipca 2021 roku wykonujemy refundowane przez NFZ badania tomografii komputerowej z poradni specjalistycznych.
Termin badania należy uzgodnić osobiście w rejestracji pracowni rentgenodiagnostyki lub telefonicznie pod numerem telefonu (48)378-35-75 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00