WZNOWIENIE PRZYJĘĆ W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM

Informujemy, iż uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie zapewnienia przez Szpital Powiatowy w Lipsku łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Na podstawie tej decyzji zmniejszeniu uległa liczba łóżek przeznaczonych w tutejszej placówce dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19, co pozwoliło nam wznowić przyjęcia pacjentek w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

W związku z tym od dnia 3 maja 2021r. Oddział Ginekologiczno-Położniczy będzie realizował świadczenia ginekologiczno-położnicze na dotychczasowych zasadach, zapraszamy kobiety do porodu.