Szczegóły w poniższym zarządzeniu:
Zarządzenie nr 11/2021