Zakupiona dzięki unijnemu dofinansowaniu aparatura dla Szpitala w Lipsku będzie wykorzystywana do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, układu kostno-mięsniowo-stawowego oraz chorób układu oddechowego. Trafi ona na oddziały:

  • Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej
  • Rehabilitacji
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Bloku Operacyjnego
  • Pracowni Rentgenodiagnostyki
  • Poradni Kardiologicznej

Dzięki tym środkom poszerzony zostanie zakres opieki specjalistycznej.