Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularze asortymentowo – cenowe)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 5 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 6 (oświadczenie o rejestracji i oznakowaniu)

Wyjaśniania do SIWZ z dnia 18.12.2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.12.2019r.
SIWZ po zmianach z dnia 18.12.2019r.
Załącznik nr 2 (formularze asortymentowo – cenowe) po zmianach z dnia 18.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.12.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 17.01.2020r.