W piątek 06 grudnia 2019r odbyło się   uroczyste otwarcie nowej pracowni RTG i zmodernizowanej pracowni endoskopowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

Pani Dyrektor SPZZOZ w Lipsku Maria Chmielnicka oraz Starosta Powiatu lipskiego Sławomir Śmieciuch przywitali wszystkich przybyłych gości.

Uroczystość uświetnili  swoją obecnością: Posłanka na Sejm RP – Anna Kwiecień, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego- Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Krzysztof Murawski  , Przewodnicząca Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w  Radomiu – Małgorzata Sokulska, Przełożona Pielęgniarek Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego –  Bożena Rychter, Starosta lipski – Sławomir Śmieciuch i Wicestarosta – Maria Węgrzecka wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu – Józefem Sosnowskim i  Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu –  Romualdem Kowaleczko, Burmistrz Lipska –  Jacek Wielorański, Wójt gminy Rzeczniów –  Karol Burek, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą  –  Bożena Kopcińska, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku – mł. insp. Wojciech Brandt, Komendant Powiatowy PSP – bryg. Tomasz Krzyczkowski, kierownicza kadra szpitala oraz pracownicy pracowni radiologicznej.

Nową pracownię RTG poświęcił kapelan szpitala ks. Kamil Borkowski. Kolejnym punktem programu było uroczyste przecięcie wstęgi. Zaproszeni goście mieli możliwość  osobiście zobaczyć   nowy  cyfrowy aparat RTG firmy Stephanix. O zaletach i możliwościach technicznych urządzenia poinformowali zebranych: przedstawiciel firmy MIRO- pan Daniel Warawąsowski i Koordynator Zakładu Diagnostyki Radiologicznej – pani Ewa Portka. Nowy aparat jest urządzeniem cyfrowym, zautomatyzowanym  o niskiej dawce ekspozycji promieniowania.

Zaprezentowany cyfrowy aparat RTG firmy STEFHANIX wywarł duże wrażenie wśród zaproszonych gości i personelu szpitala. Jest to   wysokiej klasy sprzęt, o dużych możliwościach diagnostycznych, który poprawi jakość badań rentgenowskich, bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Następnie zaproszeni goście udali się do zmodernizowanej pracowni endoskopowej umiejscowionej w obrębie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej na II piętrze Szpitala. Pracownia składa  się z sali zabiegowej, myjni i części wydzielonej dla  pacjenta.   Wyposażenie pracowni stanowi  sprzęt endoskopowy firmy Olympus przeznaczony do badań diagnostycznych w obrębie górnego i  dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości udzielanych  świadczeń  medycznych.

W trakcie swojego przemówienia  Pani Dyrektor Szpitala Maria Chmielnicka skierowała podziękowania do wszystkich bez których ta inwestycja nie byłaby możliwa,  a przede wszystkim   Pani poseł Anny Kwiecień i Starosty Powiatu lipskiego Sławomira Śmieciucha.   Pani Dyrektor serdeczne podziękowała   wszystkim za udział w   dzisiejszej uroczystości.

Po   oficjalnej  części uroczystości zaproszono wszystkich  na  poczęstunek.

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Nawiązując do tradycji św. Mikołaja każdy z gości otrzymał słodką niespodziankę w postaci mikołaja z czekolady.

Dziękujemy wychowankom  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą, którzy w tym dniu wcielili się w rolę Mikołaja i Śnieżynek.

Całkowity  koszt wykonanych prac adaptacyjnych  pomieszczeń i zakupu sprzętu wyniósł 1 875 627,55 zł, w tym:

  • aparat Rtg -1 293 948,00 zł,
  • adaptacja pomieszczenia w pracowni Rtg -79 950,00zł,
  • sprzęt endoskopowy z myjnią -501 729,55zł

Zakup sfinansowany został z budżetu  Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1 mln zł, dotacja Starostwa Powiatowego w Lipsku – 674 142,00 zł i środki własne SPZZOZ w Lipsku stanowią 201 485,55zł.