Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii do pracy w Oddziale Reumatologicznym i Poradni Reumatologicznej.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Dyrektorem SPZZOZ w Lipsku.

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. J.Śniadeckiego 2
27-300 Lipsko
tel.(48)378-36-00
e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl