Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku

 

Zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia w poniżej wymienionych  oddziałach:

 1.   Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej,
 2.   Wewnętrznym,
 3.   Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 4.   Dziecięcym.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie pielęgniarskie,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista,
 • chęć do rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 2. prawo wykonywania zawodu,
 3. dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert pracy osobiście w Sekretariacie Szpitala
lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

ewentualnie na adres pocztowy:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. J. Śniadeckiego 2
27-300 Lipsko
Tel.: /48/ 378-36-00 lub 378-35-03