NOWY AMBULANS DLA SZPITALA W LIPSKU

Ambulans został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków przekazanych
przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dyrektor SPZZOZ w Lipsku Nina Siejko pragnie podziękować Pani poseł Annie Kwiecień
za starania jakich dołożyła w pozyskanie środków na rzecz naszego Szpitala.
Nowy ambulans zapewni wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności.

Wyłoniony w przetargu nieograniczonym dostawca dostarczył 15 listopada 2018 roku
nowy ambulans Typu C marki MAN, model TGE, rok produkcji 2018. Koszt zakupu
pojazdu wyniósł 296400,00 PLN z czego 80% kwoty to dofinansowanie od wojewody,
a 20% stanowią koszty własne.