Informujemy, że planowana jest kasacja dokumentacji medycznej znajdującej się w zasobach archiwum Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Kasacji podlega dokumentacja pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatowym oraz w Poradniach Specjalistycznych w Lipsku w latach od 1991 do 1997r. Pacjenci zainteresowani odbiorem dokumentacji medycznej, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez pacjenta proszeni są o składanie wniosków o jej wydanie w Statystyce Medycznej w budynku szpitala w terminie od dnia 14 września 2018r. do dnia 14 października 2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jednolity: DZ.U 2017 poz.1318)

Ogłoszenie – kasacja dokumentacji medycznej