Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Odpowiedzi do SIWZ (dodano dnia 29.12.2017r.)
Informacja o wyborze oferty (dodano dnia 08.01.2018r.)