Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 5 (oświadczenie o rejestracji i oznakowaniu)
Odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.12.2017r.
Informacja z otwarcia ofert (dodano dnia 15.12.2017r.)
Informacja o wyborze oferty – w zakresie zadania nr 1 (dodano dnia 29.12.2017r.)