Ratownictwo Medyczne

 

Pielęgniarka koordynująca mgr Grażyna Piskorowska tel. /48/ 378-35-40

Zespoły wyjazdowe:

Od Lipca 2012 r. Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostało przeniesione do Radomia.

Dzwoniąc pod nr 999 CPR w Radomiu dyspozytor przyjmuje wezwanie
i dysponuje właściwym zespołem.

Przy SPZZOZ w Lipsku stacjonuje dwa zespoły wyjazdowe.

Całodobowo Zespół Specjalistyczny „S” (w skład zespołu wchodzi lekarz, pielęgniarka
systemu i ratownik medyczny)

Drugi Zespół Podstawowy „P” (pracuje w godzinach od 10.00 do 22.00)

W zespole tym pracuje dwóch ratowników medycznych, bądź ratownik i pielęgniarka systemu.

Karetki systemu wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt ratujący życie i spełniający normy europejskie.

Personel zatrudniony w zespołach wyjazdowych posiada wymagane kwalifikacje zgodnie Ustawą
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Miejsce udzielania świadczeń:

Lipsko ul. Śniadeckiego 2

Telefony: 500-332-908, 502-789-279, 483-783-538

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej od godz. 18:00 do 8:00 rano dnia następnego zaś całodobowo
w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.