Czytaj więcej

Wzory oświadczeń

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r.
w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.

Ubezpieczenie studentów

Ulotka informacyjna dla studentów o zasadach zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego.

Potwierdzenie prawa do świadczeń

Ulotka informacyjna dla pacjenta o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych po 1 stycznia 2013r.