SPZZOZ w Lipsku
ZAPRASZA KOBIETY
NA PROFILAKTYCZNE BADANIA CYTOLOGICZNE I MAMMOGRAFICZNE

>>> informacje szczegółowe <<<